Kariyer

Büyük Web Hosting Problemlerini Çözmemizde Bize Yardım Edin

Güçlü bir alternatif olma yolunda ilerleyen MaestroPanel sektör oyuncuları tarafından giderek kabul görüyor.

100’den fazla müşterisi ile Türkiye’nin en büyük hosting firmalarının projelerinde kullandığı MaestroPanel’i daha iyi hale getirmek için yoğun çalışıyoruz. Bu işin bir parçası olmak isteyen Junior veya Senior takım arkadaşları arıyoruz.

Aşağıdaki özelliklere kısmen uyuyorsan veya uymayı düşnüyorsan, Web Hosting sektöründe kendini geliştirmek istiyor ve Full Stack Developer olma yolunda ilerlemek istiyorsan, İnternet’in çalışmasını sağlayan tüm sistemleri öğrenmek ve bu sistemleri geliştirmek istiyorsan doğru yerdesin!

Kararlı olduğunu göstermek için başvuru formuna ulaş ve bizi bul!

Aranan Özellikler

Olsa Süper Olur

Kullandığımız Teknoloji ve Framework’ler

C#, Go Lang, Nhibernate, FluentHibernate, MVC 3, Razor View Engine, WCF, IIS, Apache, Foundation Zurb, Mono 3.2, Jquery, Visual Studio 2013, .Net 4.5, MEF, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Centos 6.6, SQLite, MySQL, SQL Server , Git Source Control, Web API

Verilecek Silah

HP Pro 3.500, i5 işlemci, 16GB Ram, Philips 23’inc LED Monitor, Ergonomik Masa, Sandalye, İstenilen klavye-mouse seti, 25mb Internet Bağlantısı

Çalışma Ortamı

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Teknokent Binası Z19
Foursquare: http://4sq.com/11o6Phn
Metrobüs ile rahat ulaşım sağlanabiliyor (Avcılar Kampüs Durağı)

Kazanımlar

Adayın isteği ve yetkinliğine göre belirlenebilecek tatmin edici maaş, SGK, Yemek, Yol, Sınırsız Kahve, Sınırsız atıştırmalık, Konferans, Kitap ve İstenilen yayınlara erişim.

Başvuru Formu

1) Aşağıdaki string içinden “büyük harf, küçük harf, büyük harf, küçük harf, herhangi bir rakam olan ve ardından yine küçük harf gelen onun arkasından büyük harf gelen ve son olarak alfanumerik olmayan bir karakter olan” deseni bul.
  MIIDvzCCAqegAwI/BAgIBADANBgkqhkiG*9w0BAQUFADB6MQswCQYDVQQGEwJU?Uj
  MA0GA1UECAwGRG+VuZW1lMQ8wDQYDVQQHDAZEZWVtZSAxDTALBgNVBAoMBERlbWUx
  DTALBg#NVBAsMBERlbWUxDTALBgNVBA#MMBGRlbWUxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDWF
  EKAoIBAQDh4WUcShSb3tR#A1UECAwGRGVuZW1lMQ8wKLa3Qsf0ZZ#J1VgdTiMA0GC
  cHNAbWFpb!GMub20+wHhcNMT/UwMTIxMDAzMjIxWhcNMTYwMTIxMDAzMjIxWjB6MQ
  CQYDVQQGEwJUUjEPMA0GA1UECAwGRGVuZW1#lMQ8wDQYDVQQHDAZEZWVtZS*AxDTA
  BgNVBAoMBERlbWUxDTALBgNV/BAsMBERlbWUxDTALBgNVBAMMBGRlbWUxHDAaBgkq
  hkiG-9w0BCQEW#DWFzc%HNAbWFpbGM+ub20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBD
  ggEKAoIBAQDh4WUckkqIB4oKWRKxo6yG/5R3Qsf0ZZJ1Vgd!Tz0m4t2zjAWexttc/
  zBkhSurvgPMAo/odwjHezhOPVeNW5vz?INa7kTcXbT4FsE#+ORFL14HPF1BiqRI6q
2) Bulduğun bu parolayı X-Job HTTP header’ı ile aşağıdaki adrese PUT ile gönder

http://job.maestropanel.com/apply

3) Eğer gönderdiğin değer doğru ise başvuru formunun adresine ulaşabileceksin.